top of page

De Stichting Taalcursussen Duitse School bestaat sinds 1996. Haar ontstaan was een initiatief van de medezeggenschapsraad van de Duitse School met als doel door het aanbieden van taalcursussen Duits en Nederlands de culturele uitwisseling tussen beide landen te bevorderen.
Tegenwoordig biedt de Stichting Taalcursussen naast deze taalcursussen welke in de Duitse Internationale School Den Haag plaatsvinden ook cursussen voor bedrijven en individuele privèlessen aan.

Stichting Taalcursussen

Gruppenfoto.jpg

Maak kennis met onze medewerkers

De Stichting Taalcursussen Duitse School Den Haag is een officieel geregistreerde stichting, vertegenwoordigd door mevrouw Kerstin Ueckert: Voorzitter Coördinatie en leiding: mevrouw Kerstin Ueckert ​ Secretaris: Katrin Schmitt Penningmeester: tijdelijk onbezet, gelieve op dit moment schriftelijke berichten te richten aan Monika Devereux Administratie, registratie en informatie: Monika Devereux

Board

Links

bottom of page